starbase972.com
נפרדים מכוכב אמיתי…
לפני מספר שעות, הלך לעולמו מייקל פילר, אחד האנשים המוכרים יותר בעולם מסע בין כוכבים. לאחר מאבק ממושך בסרטן ראש וצוואר אגרסיבי במיוחד, נפטר היום מייקל פילר בגיל 57, והשאיר אחריו אישה, בן ובת. פילר ה…