starbase972.com
הקרנות סטארבייס 972 – אירוע הפתיחה – מאת רוני גורן
יום חמישי, ה-14 ליולי, לפני יומיים למעשה, היום שבו חזרו סוף כל סוף הקרנות סטארבייס באוניברסיטה לפעולה סדירה. להלן סקירה של מה היה, מה יהיה ומעט דעות אישיות על כל זה. ביום חמישי, בחדר 212 בבניין מקס…