starbase972.com
הגיבור המיתולוגי – "מחכים למשיח": סיפורו של פול אטריידס – מאת עליזה בן-מוחה
במסגרת מדור "מודל הגיבור המיתולוגי", אנו מגישים לכם סקירה נוספת מאת עליזה בן-מוחה, והפעם על דמותו של פול אטריידס מ"חולית".…