starbase972.com
יום הולדת שנה לאתר המחודש!
שנה. שנה זה המון. אנחנו פה כבר שנה. זוכרים אותנו, כשהיינו צעירים ויפים? עכשיו אנחנו פחות צעירים, אבל יותר יפים, יותר עשירים, יותר מלאים, יותר בוגרים, יותר בשלים, יותר מענינים, יותר פוריים, וכל זה ר…