stanelyrajan.wordpress.com
விஷயம் மறுபடியும் பற்றி எரிகின்றது
சில வாரங்களுக்கு முன்பு அமீரக துறைமுகத்தில் 4 கப்பல்கள் தாக்கபட்டது நினைவிருக்கலாம் அப்படியே இப்பொழுதும் இரு கப்பல்கள் அந்த ஏரியாவில் தாக்கபட்டிருக்கின்றன‌ அவற்றை தாக்கியது ஈரான் என வழக்கம் போல கிள…