stanelyrajan.wordpress.com
பெருங்கொடுமை
கோவையில் 6 வயது சிறுமியினை கற்பழித்து கொன்றிருக்கின்றார்கள் இதெல்லாம் இனி சட்டம் போட்டு தடுக்கும் கதையாக தெரியவில்லை, சீர்கேடுகள் வேறு எங்கோ இருக்கின்றன சட்டத்தால் தடுக்க முடியாததை விழிப்புணர்வு மூ…