stanelyrajan.wordpress.com
ஹவாலா பணம்?
இந்த தேர்தல் வந்தாலும் வந்தது, ஹவாலா பணம் உட்பட பல தொழில்களில் இருப்பவர்களுக்கு ஏக சிக்கல். தேர்தல் கமிஷன் பிடிப்பதெல்லாம் பெரும்பாலும் அந்த பணமே மற்றபடி நம் அரசியல்வாதிகளாவது சிக்குகின்றதாவது? &#8…