stanelyrajan.wordpress.com
காவேரி நதி இருக்கு … நதி மேலே அணை இருக்கு…
காவேரி நீர் கேட்டு தமிழகத்தில் 10 ஆயிரம் விவசாயிகள் போராட்டம், தமிழகத்தில் இயல்பு வாழ்கை பாதிப்பு, கன்னடத்தில் பதற்றம். விவசாயிகள் போராடுவது இருக்கட்டும், தமிழகத்தின் சார்பில் டெல்லிக்கு 39 எம்பிக்…