stakkarsoss.no
Ligger i lufta
Er vel ikke akkurat sånn det nye byrådet ønsker at vi skal ta i bruk syklene våre, kanskje… Men at det ligger (henger) noe i lufta i Oslo for tida, det er udiskutabelt. Og da mener vi ikke ba…