stakkarsoss.no
Hopp i det!
Havet, altså. Snart kommer vinter’n (etter tre måneder med høst, vel å merke), og da er det kanskje ikke like fristende lenger? Sted: Huk sjøbad Foto: Thomas Chr. Hiorth Høvik