stakkarsoss.no
Å løpe på asfalt…
«Oslo-boere som ønsker å trene utendørs blir henvist til asfalt, asfalt og asfalt…I tillegg kommer en forferdelig støy, eksos og vissent ugress i grøftekanten», skriver Siren.Vi skjønner nøya…