stakkarsoss.no
Schtøgge Sagene!
Har’u sett på maken? Det ramler inn bilder av grusomt schtøgge Sagene bydel til fotokonkurransen vi arrangerer for tida. Hvorfor? Kanskje fordi det er såpass stygt i Bydel Sagene at dere vil …