stakkarsoss.no
Storbysk for nybegynnere
betong m1 (gj fr fra lat bitumen ‘jordbek, asfalt’) byggemateriale av sement, sand og vann, ofte tilsatt stein. høyhus n1; el høghus n1 frittliggende boligblokk med mer enn fem etasjer.…