stakkarsoss.no
Høyblokkhelvetet
«Unga vokser vel opp i høyblokk, alle samma.» Sted: Langgata på Rodeløkka Foto: Hanna Norberg