stadinaikuisopisto.com
Rahoitus
Miksi on tärkeää osata budjetointia ja seurata tukipäätöksiä? Suomen elokuvasäätiö SES jakaa veikkausvoittovaroista pääasiassa pitkän elokuvan tukia (max. 50% kokonaiskustannuksista). Työpaikat ova…