stacija.org
Valsts ir šķirta no baznīcas
Ja Latvijas Satversmē valsts ir nošķirta no baznīcas, tad kāpēc: par budžeta līdzekļiem tiek sponsorētas un faktiski uzturētas lielākās kristiešu konfesijas Latvijā? valsts amatpersonas neatkarīgi …