stacija.org
Valodas zināšanas
Jaunākā Latviešu valodas aģentūras pētījuma par valodas situāciju Latvijā rezultāti liecina par to, ka vairāk kā 90% respondentu, kuru dzimtā valoda ir krievu valoda, zina latviešu valodu. Pētījuma…