stacija.org
Vai vārda brīvība eksistē?
Viena no cilvēktiesībām ir vārda (runas) brīvība. Tas nozīmē, ka cilvēkam ir tiesības brīvi un publiski jebkādā veidā paust viedokli vai ierosināt darbību, tiekot aizsargātam no jebkādiem centienie…