stacija.org
Senā Rīga – Troņmantnieka bulvāris
Dažas vecākās ēkas ir arī saglabājušās, ieskaitot tās, kuras tālumā aiz kokiem mūsdienās slikti var redzēt.