stacija.org
Senā Rīga – Pils laukums
Cariskās uzvaras kolonnas vietā sastādītas puķes. Pie pils rinda karogkātu. Aiz kokiem var samanīt Latvijas banku.