stacija.org
Senā Rīga – Latvijas universitāte
Laikos, kad bilde tapusi, šajā ēkā bijis Politehniskais institūts. Piemeklēju tādu bildēšanas punktu, no kura vismaz kaut ko var saskatīt.