stacija.org
Pret NEPLP
Mans viedoklis šajā jautājumā kopš 2014. gada nav mainījies. Tas ir, padomi atlaist un tiesāt par bezdarbību. Ir jābūt funkcionējošam mehānismam, kā nepieļaut padomē ievēlēto personu slaistīšanos. …