stacija.org
Par nacionālo identitāti un sabiedrības integrāciju
Tā kā latvieši no visiem Latvijas iedzīvotājiem sastāda tikai 59,5% (1), turpmāk īstenotajai nacionālajai politikai būs nepārvērtējama nozīme. Īpaši tas attiecas uz valsts turpmāko politiku natural…