stacija.org
Par auditoriem
Reizes trīs man ir gadījies saskarties ar lielo audita firmu cilvēkiem darba jautājumos. Iespaidi – neaizmirstami. Pirmajā reizē viņiem vajadzēja testēt informācijas sistēmas drošību. Reāli v…