stacija.org
No Vroclavas līdz Rīgai piecarpus gados
Augusta vidū Daugavgrīvas molā sastapu lielu kaiju baru. Tajā bija kajaki, sudrabkaijas, dažas melnspārnu kaijas, kā arī vārna un jūras krauklis. Nekā sevišķa un tomēr patīkami paskatīties. Septemb…