stacija.org
No LG telefona lietošanas rokasgrāmatas
Spridzināšanas darbu zona Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī visus likumus un noteikumus. Sprādzienbīstama vide • Nelietojiet tālruni degv…