stacija.org
Neatstājiet ķīseļus bez uzraudzības!
Mans pēdējo mēnešu mīļākais foto. Pievērsiet uzmanību rindā stāvētājam attēla apakšējā, labajā stūrī.