stacija.org
Latvija lv, turpinājums
Šī gada 18.05.2015. izveidoju divus iesniegumus iestādēm un tos, manuprāt, arī nosūtīju, izmantojot Latvija.lv. Kad šodien iegāju portālā, ievēroju, ka šie iesniegumi ir nevis pēdējo iesniegto doku…