stacija.org
Latvija lv
Šī gada 18.05.2015. izveidoju divus iesniegumus iestādēm un tos, manuprāt, arī nosūtīju, izmantojot Latvija.lv. Kad šodien iegāju portālā, ievēroju, ka šie iesniegumi ir nevis pēdējo iesniegto doku…