stacija.org
Humānistu reliģiozitāte
Nacionālisti pašiem nepatīkamos “humānistus” tomēr liek pirms svešniekiem. “Humānisti” – svešiniekus pirms SAVAS tautas nacionālistiem. Šie divi teikumi, kurus retvīto…