stacija.org
Doma laukums 1. Zeķītes
Ēka esot Ev. lut. baznīcas īpašums. Lai arī atrodas Herdera laukumā, tās adrese ir Doma laukums 1. Visu ēku var aplūkot Google Maps street view.