stacija.org
Būtiskākās NA iniciatīvas, ko noraidījuši koalīcijas partneri
1) grozījumi Satversmes 73. pantā, kas noteiktu, ka referendumi nebūtu rīkojami arī par pilsoņu loka paplašināšanu; 2) grozījumi Imigrācijas likumā, kas atceltu kārtību, ka trešo valstu pilsoņiem i…