stacija.org
Atskārsme
Laika visiem cilvēkiem ir vienādi daudz. Tikai tā izmantošanas prioritātes atšķiras.