stacija.org
Atkarība
Piesaitēšos rakstam par atkarībām. Īsumā. Uz žurkām ir eksperimentāli pierādīts, ka atkarība no narkotikām rodas nelabvēlīgu dzīves / sociālo apstākļu dēļ. Atkarību, kas radušās ķīmisku iemeslu dēļ…