stacija.org
11 vārdos
Šodien laikam valdība nomainījās. Pagaidām nejūt. Kad reāli sākšu just, uzrakstīšu.