stabstrategi.no
Søknadsbrevet
Søknadsbrevet er din interessevekker. Tenk på mottakeren når du skriver en søknad på en utlyst stilling. Hva vet jeg om bedriften og hva er bedriftens behov? Skriv kort: fortell hvor du fant søknaden, hva er din motivasjon for å søke denne jobben og fremhev dine faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper som imøtekommer kravene i utlysningen.