stabstrategi.no
Kommunikasjon, en nøkkel eller et problem?
Om kommunikasjon og lederskap.Kommunikasjon er nøkkelen til avklaring av forventninger og trygge relasjoner.Kommunikasjon er også nøkkelen til et velfungerende lederskap. Min påstand er at dette gjelder alle ledere, uansett nivå og i alle typer virksomheter. Manglende forventninger eller uavklarte og uklare forventninger er en vesentlig faktor når det gjelder trivsel og spenninger. Vi kommuniserer hele