stabstrategi.no
Jobbsøknadens hemmeligheter
Jobbsøking er en krevende oppgave. Dersom 60 til 40% av jobbene ikke lyses ut, da er nettverksbygging og kunnskap om andre kanaler viktig. Det kan være problematisk nok å analysere selve utlysningen, når den finnes. Åpne søknader krever en annen type forarbeid. Å selge seg selv gjennom et søknadsbrev er ofte den vanskeligste