stabstrategi.no
Er det lenge siden du søkte jobb?
Her har du 7 momenter til ettertanke for deg med høy kompetanse.1. Verden er i sterk endring og det er arbeidsmarkedet også. 2. Aktiv jobbsøking er en heldagsjobb 3. Rekrutteringen skjer oftere og oftere gjennom forskjellige nettverk. 4. Det er viktig at søknad og CV gir et korrekt bilde av din kompetanse og din personlighet. 5. Du kan lese