ssf.hr
Zlatna harfa u Novoj Biloj - Školske sestre franjevke
U subotu 21. svibnja 2011. u župi Duha Svetoga u Novoj Biloj održana je Zlatna harfa za travnički dekanat. Tema ovogodišnje Zlatne harfe je 800. obljetnica utemeljenja Drugog franjevačkog reda Siromašnih sestara Sv. Klare. Svečano euharistijsko slavlje u 10.00 sati predslavio je gvardijan gučogoranskog samostana fra Zoran Livančić. Program je vodio fra Leon Pendić, župni vikar. Nastupili su dječji zborovi iz sljedećih župa: 1.…