ssf.hr
Seminar o liturgiji u našoj kući u Livnu od 14. - 16. siječnja - Školske sestre franjevke
Seminari o liturgiji u našoj Provinciji odvijaju se po redovitom planu i negdje smo na polovici predviđenih termina. Sljedeći termin seminara je od 14. do 16. siječnja u našoj kući u Livnu, a predvodit će ga dr. fra Danimir Pezer