ssf.hr
Duhovne vježbe u Bugojnu od 24. do 30. siječnja - Školske sestre franjevke
Tema duhovnih vježbi u 2011. godini je Živjeti zavjet siromaštva danas. Prvi termin duhovnih vježbi je od 24. do 30 siječnja u Bugojnu, a predvodit će ih o. Jozo Milanović, OSB ​