sschouwenaars.com
Onderzoek en ethiek
De docenten van de HZ volgen sinds begin dit jaar een cursus Onderzoek en Methoden. Een onderdeel binnen deze cursus is Ethiek. Helaas was er binnen de cursus te weinig tijd om dieper op dit onderw…