srebrnastopaperje.wordpress.com
ARHEOLOGIJA
Satima ležim na poljani s konjima u galopu posmatram nezgažena Zvezde se rađaju sa tim genom usplahirana čokoladna sazvežđa Nikad se nije rodio čovek sa konjskim očima i neće S njima je strah suviš…