srebrnastopaperje.wordpress.com
TAMO GDE MISAO POSTAJE DUGME
I Tamo gde kuće imaju zidove Zidovi čavle sa kojih gledaju oči prepariranih jelena Tamo gde sobe imaju postolja za preprirane divlje životinje Tamo gde deca sebe nesvesno ućutkaju svetom lutaka pre…