squazz.dk
Redigering af labels i The Events Calendar – Squazz.dk
Det er ikke altid man ønsker at standard udtrykkene i et plugin skal være navgivet det navn de har fra fødslen. Der er flere løsninger til problemet, men