sqlug.se
Länk till script för Itzik Ben-Gans föreläsningsmaterial
Här är scriptet som Itzik använde i sin presentation om SEQUENCE och IDENTITY: Se även Itziks artikel om Log Buffer Flush.