sqlug.se
SQLUG:s talarskola
Nu har du möjlighet att anmäla ditt intresse till SQLUG:s talarskola, där du kan lära dig hålla tekniska presentationer framför grupp. Det kan t.ex. vara en presentation för en användargrupp eller …