sqlug.se
Ronen Arielys presentation
Här är inspelningen från den 31:a maj, då vi gästades av Ronen Ariely som pratade Azure SQL Database Elastic Pools.