sqlug.se
Presentationsfiler från träffarna med Chris Webb
Ett stort tack till Chris Webb för hans mycket uppskattade föreläsningar i Malmö, Göteborg och Stockholm om: Best practices for collecting and analysing data with Power Query. Chris presentation oc…